Ørestad Klassiske Musikfestival

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Ørestad Klassiske Musikfestival. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Vi har brug for at indsamle visse persondata, for at kunne tilbyde dig vores service. Vi indhenter oplysninger om dit navn og e-mailadresse.
Ørestad Klassiske Musikfestival indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Sender os spørgsmål eller feedback
Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.hoerestad.dk er Ørestad Klassiske Musikfestival.
Behandlingsgrundlag og formål
Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din ydelse.
Andre modtagere af personoplysninger
Vi har vores hjemmeside hos One.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i One.coms datacentre.
Vores databehandler behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandler, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
Dine rettigheder
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse oerestadfestival@gmail.com.